30 Oct 2008

smutný pár

Kto vie, aký príbeh si nesú so sebou obaja... rovnako smutní...