9 Jun 2008

Keď slnko zapadá...

...poza našu rysovňu:A o 15 minút ho už niet:

1 Jun 2008